Nalatenschap Stichting Opkikker

Nalatenschap

Een van de manieren waarop u Stichting Opkikker kunt steunen, is door middel van een nalatenschap. Dit houdt in dat u na uw overlijden een bedrag nalaat aan Stichting Opkikker. Omdat goede doelen zijn vrijgesteld van belastingen over nalatenschappen, komt dit bedrag volledig ten goede aan Stichting Opkikker. Stichting Opkikker heeft een ANBI-beschikking.

Twee mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden waarop u Stichting Opkikker kunt steunen door middel van nalatenschap. U kunt Stichting Opkikker opnemen als (mede-)erfgenaam en zo een vast percentage van uw erfenis aan de stichting schenken. Ook is het mogelijk om een legaat op te nemen in uw testament. Met een legaat hoeft u Stichting Opkikker niet te benoemen als erfgenaam en kunt u toch een schenking opnemen.

Wilt u meer weten? Uw notaris kan u alles vertellen over nalatenschappen.